Pedigree Egberta Evers

Johanna / Jannigje Soesbergen (Rekum, van)

Person Chart

Additional Names

Additional Names Name
Married Name Rekum, van

Person Events

Event Type Date Place Description
Birth 1748 Utrecht, Nederland
Marriage 11.08.1779 De Bilt, Utrecht, Nederland
Marriage License 25.07.1794 De Bilt, Utrecht, Nederland
Marriage 10.08.1794 Bunnik, Gemeente Bunnik, Utrecht, Nederland
Burial 25.11.1805 De Bilt, Utrecht, Nederland 57 jr.

Media

Pictures

25.07.1794 ondertr. Thomas H. en Joh. Soesbergen te de Bilt

25.11.1805 begr. Jannigje van Soesbergen

10.08.1794 huw. Johanna Soesbergen en Thomas Hendrikse te Bunnik

11.08.1779 huw akte Herm. van Reken en Joh. van Soesbergen te De Bilt